top of page

Cyber Security Incident Response Team တစ်ခုဖန်တီးခြင်း

သင့်ရဲ့ Battle Team ဖန်တီးပါ

ဒီသင်တန်းကိုကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအဖြစ်အပျက်တုံ့ပြန်မှုအဖွဲ့ (CSIRT) ဖြစ်သောသင်၏ Cyber ​​Battle Team ကိုဖန်တီးရန်တာဝန်ပေးထားသည့်မန်နေဂျာများနှင့်စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသင်တန်းသည်ဆိုက်ဘာစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့တည်ထောင်ရာတွင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်အဓိကပြissuesနာများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအဆင့်မြင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည်။ သင်တန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏ Cyber ​​Battle Team ကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်အစပြုရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲလိမ့်မည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအထောက်အကူပြုရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုသူတို့သိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် CSIRT တစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဒီသင်တန်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာများအင်စတီကျုမှ Cyber ​​Security မှမာစတာများဆီသို့ရောက်ရှိစေသည်


1.png
2.png

The Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is a key component of an organization's security posture. By definition, a CSIRT is a team of individuals who are responsible for responding to computer security incidents. While the term "computer security incident" can be used to describe any type of event that poses a threat to computer systems or data, in practice, most CSIRTs focus on responding to cyber incidents – that is, events that involve some form of malicious activity carried out using digital means.

A CSIRT assesses threat vulnerabilities and the potential for cyber-attacks.  They also assess the damage caused by an attack and are quickly deployed with pre-planned strategies to mitigate the attack and have the organisation up and running again as quickly as possible.  Their goal is to prevent further attacks from occurring. 

3.png
4.png

Why should I establish a Cyber Security Incident Response Team BEFORE a cyber attack occurs?

Creating a Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is an important step in preparing for a cyber-attack. A CSIRT is a group of people who are trained and prepared to respond to a security incident. The team can provide support during and after an attack, including helping to contain the damage, restore systems, and investigate the incident. Having a CSIRT in place before an attack occurs can help to minimize the impact of the attack and ensure that operations can resume quickly. Furthermore, a CSIRT can help to build trust with customers and other stakeholders by demonstrating that the organization takes security seriously. As such, creating a CSIRT is an important part of preparing for a cyber-attack.

ဒီသင်တန်းကိုဘယ်သူတက်သင့်သလဲ

 • လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသော CSIRT မန်နေဂျာများ၊ ထိုကဲ့သို့သော CIOs, CSOs, CROs အဖြစ် C-level မန်နေဂျာ; နှင့် Cyber Battle Team တည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စတင်ရန်စိတ်ဝင်စားသည့်စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်များ။

 • CSIRT များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီး CSIRT မည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုပိုမိုနားလည်လိုသောအခြားဝန်ထမ်းများ။ ဥပမာ CSIRT မဲဆန္ဒနယ်များ၊ အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မီဒီယာဆက်ဆံရေး၊ ဥပဒေအကြံပေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ စာရင်းစစ်၊

ခေါင်းစဉ်များ

 • အဖြစ်အပျက်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် CSIRT များနှင့်ဆက်နွယ်မှု

 • CSIRT စီစဉ်ရန်လိုအပ်ချက်

 • CSIRT ရူပါရုံတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်း

 • CSIRT မစ်ရှင်၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အခွင့်အာဏာအဆင့်

 • CSIRT အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ပုံစံများ

 • ပေးထားသောဝန်ဆောင်မှုများ၏အဆင့်နှင့်အဆင့်

 • ရန်ပုံငွေပြissuesနာများ

 • ကန ဦး CSIRT ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်သင်တန်းပေးခြင်း

 • CSIRT မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း

 • CSIRT အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်လိုအပ်ချက်များ

 • အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်မဟာဗျူဟာများ

 • ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပြissuesနာများ

သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအဘယ်အရာကိုသင်ကြားမည်နည်း။

သင်၏ ၀ န်ထမ်းများသည် -

 • ထိရောက်သော Cyber Battle Team (CSIRT) တည်ထောင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်း။

 • Cyber Battle Team အသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဗျူဟာကျစွာစီစဉ်ပါ။

 • ထိရောက်သော၊ ထိရောက်သောကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစုစည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြissuesနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြ

 • ထူထောင်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည့်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ထုတ်ပါ။

 • Cyber Battle Team အသစ်အတွက်အဖွဲ့အစည်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုနားလည်ပါ

 • Cyber Battle Team ၏အမျိုးမျိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနားလည်ခြင်း

bottom of page